กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ

วันที่ 17 มี.ค. 2558 )
สสจ.เชียงใหม่
 
จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควันและไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และค่ารายชั่วโมง เกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ และผู้ที่เป็นภูมิแพ้ อาจก่อให้เกิดความรุนแรงในโรคไม่ติดต่อ 12 กลุ่มโรค คือ 1) กลุ่มโรคตาอักเสบ 2) กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด 3) กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ 4) กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดปกติ 5) กลุ่มโรคหัวใจวาย หัวใจอักเสบ และอื่นๆ 6) กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 7) กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 8) กลุ่มโรคปอดบวม 9) กลุ่มโรคหลอดลมอักเสบ 10) กลุ่มโรคภูมิแพ้ 11) กลุ่มโรคหอบหืดและ COPD 12) กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
<dd>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งผ่านมายังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้แจ้งเตือนประชาชนป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ โดย นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. แจ้งเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดทำระบบการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ไว้ที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่รวบรวมรายงานจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะได้รับผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ในกลุ่มโรคที่เฝ้าระวัง 12 กลุ่มโรค จากหน่วยบริการในสังกัดทุกหน่วย ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ real time และรายวัน เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการเมื่อเกิดภาวะวิกฤติและเพื่อนำข้อมูลมาจัดวางระบบการเตือนภัยสู่ประชาชนได้ทันท่วงที เช่น การจัดระบบรองรับผู้ป่วยในหน่วยบริการทุกโรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง <dd>นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล กล่าวต่อไปอีกว่า จำนวนผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 มีนาคม 2558 มีประมาณ 37,644 ราย (ปี 2557 มี 40,287 ราย) ซึ่งน้อยกว่าปี 2557 ประมาณ 2,643 ราย อาจเนื่องมาจากปี 2558 ลักษณะค่า PM10 ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนเกินค่ามาตรฐาน แต่คาดว่าอาทิตย์ต่อไปหากยังมีลักษณะเช่นนี้ มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในประชาชนทุกกลุ่ม แต่กลุ่มเสี่ยงจะมากกว่ากลุ่มอื่นๆ (กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น ไว้รองรับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ผ่านโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาล,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่
<dd>นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล กล่าวต่อไปอีกว่า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองในระยะนี้ โดยงดออกกำลังกายกลางแจ้งทุกชนิด ,งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ,สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกอาคาร ,สวมเสื้อแขนยาวเมื่อออกนอกบ้าน ,ปิดประตูหน้าต่างป้องกันอากาศที่เป็นพิษเข้าไปในอาคาร หากมีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กอยู่ในบ้านควรจัดห้องอากาศสะอาดไว้ (ห้องอากาศสะอาด หมายถึง ห้องที่ปิดมิดชิด มีเครื่องปรับอากาศเป็นระบบที่ไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามา ไม่มีกิจกรรมในห้องที่จะทำให้เกิดฝุ่น ทำความสะอาดห้องโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ด และอาจติดเครื่องฟอกอากาศด้วยก็ได้) และสิ่งที่ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากคือ การพ่นน้ำรอบๆ บ้านหรืออาคาร และขอให้ติดตามข่าวสารทางราชการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / อสม. อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ หากมีอาการแน่นหน้าอก ,หายใจลำบาก ,เหนื่อยหอบ ให้รีบมาโรงพยาบาล ภายใน 4 ชั่วโมง และต้องงดการเผาทุกชนิด เพื่อไม่ให้อากาศเลวร้ายมากไปกว่าเดิม
<dd>ทั้งนี้ สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลคุณภาพอากาศ , ข้อมูลผู้ป่วย , ข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน , ข้อมูลการปฏิบัติตนเองสำหรับประชาชน ได้ที่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล, โรงพยาบาลชุมชนที่ใกล้บ้าน , อสม. หรือ เวบไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (http://www.chiangmaihealth.com) หรือที่ ศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 210146 , 053 - 211048 – 50 ต่อ 405 ได้ในเวลาราชการทุกวัน. ........................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode