กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีมอบสิ่งของบริจาค ร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี

วันที่ 17 มี.ค. 2558 )
 
พิธีมอบสิ่งของบริจาค ร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 หน่วยงานข้าราชการ ห้างร้าน บริษัท เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และพ่อค้าประชาชน มอบสิ่งของให้กับร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางบุศราดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ
ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ออกร้าน มัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่อไป
นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดงานวันรวมน้ำใจ เพื่อรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆ นำมาจัดสรรเป็นรางวัลในการออกร้าน มัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ดังสโลแกนว่า "ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยต่างๆ การจัดหารถจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนยากไร้ ห่างไกลโรงเรียน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจนอีกด้วย

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจวันรวมน้ำใจในปีนี้ มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ได้มาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2558 เป็นจำนวนมาก โดยของรางวัลเหล่านี้ จำนำมาหารเฉลี่ย 9 วันๆละ เท่าๆกัน โดยในปีนี้รางวัลพิเศษ เช่น รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องชักผ้า พัดลม เตารีด เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น และในแต่ละวันคณะกรรมการจะนำของรางวัล ของรางวัลชิ้นลงในอ่างน้ำตั้งแต่เวลา 18.30 น.โดยจะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน ในการใส่ของรางวัลพิเศษบนเวที เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการจัดงาน และผมขอเรียนเน้นย้ำให้ทุกๆท่านทราบว่า จังหวัดชลบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคือตความสุขกลับสู่พี่น้องประชาชนต่อไป

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์มอบสิ่งของให้กับร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 มอบได้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-271970
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode