กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

วันที่ 13 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 526 คน)
 

จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว มีข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,755 คน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงวานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อีกด้วย
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode