กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กาชาดจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 442 คน)
 

กาชาดจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ด้านทุนการศึกษา และโครงการซ่อมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำรงชีวิตมากขึ้น
นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี 2558 เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรมด้านการกุศลส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ โครงการกาชาดสนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการกาชาดร่วมใจสนับสนุนซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
สำหรับโครงการดังกล่าวทั้ง 2 โครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางและข้อกำหนด เช่น การซ่อมแซมบ้านไม่เกินหลังละ 50,000 บาท ถ้าสร้างใหม่ หลังไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนทุนการศึกษา เด็กที่เรียนต่อในสายอาชีพตามโครงการดังกล่าวนี้ จากการสอบถามสถาบันการศึกษาสายอาชีพในจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งเป็นสถาบันหลักทางสายอาชีพ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเด็กในแต่ละปีการศึกษา โดยปรากฏว่าวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปวช.1– ปวช.3 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9,540 บาท วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ปวช.1– ปวช.3 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 22,055 บาท และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ปวช.– ปวช.3 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 14,360 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษา โดยมิต้องประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาในแต่ละสายอาชีพต่อไป
นอกจากนี้ในที่ประชุม นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง สำหรับเรื่องแรกเป็นการจัดงานร่วมน้ำใจ เพื่อรับมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค สำหรับนำไปเป็นรางวัลในร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดวันรับมอบเงินและสิ่งของ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญบริษัท ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน ผู้มีจิตกุศลมาบริจาคในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ ส่วนเรื่องที่สองเป็นการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 21 – 29 มีนาคม 2558 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตำบล
 
****เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode