กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558

วันที่ 9 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 555 คน)
 


จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558
 
วันที่ 9 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อีกทั้งให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน รู้วิธีการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดตนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิชาชีพกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล และสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล ในการเรียนสายวิชาชีพ

สำหรับโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปณิธานความดี ปีมหามงคล ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ แนะนำสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการศึกษาศึกษา โดยคณะครู นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

*****************************************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode