กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกำหนดเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 9 - 11 มี.ค. นี้

วันที่ 9 มี.ค. 2558 )
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกำหนดเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 9 - 11 มี.ค. นี้
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรกำหนดเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 9 - 11 มี.ค. นี้


จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กำหนดเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ชั้นล่าง โดยเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. แก่พี่น้องประชาชนฟรี ดังนี้ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทุกชนิด และแนะนำสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นศูนย์ที่ดำเนินภารกิจด้วยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการดำเนินการโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ตามภารกิจ ยกระดับฝีมือช่างชุมชน พัฒนาสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้พี่น้องในชุมชนและประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพอย่างแท้จริง และเป็นการเผยแพร่แนวทางการเรียนในสายอาชีพ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง ทำได้และเข้าใจจริง จึงขอเชิญชวน ประชาชนมาใช้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode