กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลนครแหลมฉบังแถลงข่าว“วันอนุรักษ์มรดกไทย”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 12 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 930 คน)
 

เทศบาลนครแหลมฉบังแถลงข่าว
"วันอนุรักษ์มรดกไทย”
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
------------------------------------

ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน"วันอนุรักษ์มรดกไทย”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมร่วมแถลงข่าว การจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในการทำนุบำรุง สงวนรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออก และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนรู้สึกหวงแหนวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของชาติ
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 61 รูป นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุครบ 60 พรรษา การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตการทำอาหารไทย และขนมพื้นไทยบ้าน การจำหน่ายขนมไทย อาหารไทย ในราคา 5 บาท
สำหรับไฮไลต์ของงาน จะมีการเดินแบบการแต่งกายผ้าไทย ซึ่งจะแสดงแบบโดยผู้รับเชิญกิตติมศักดิ์ ส่วนผู้เข้าร่วมงานนั้นชาย-หญิงแต่งผ้าไทย ชุดไทยด้วย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. บริเวณศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง
 
********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode