กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอและปลัดอำเภอเพื่อเป็นวิทยากร เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

วันที่ 11 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 627 คน)
 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอและปลัดอำเภอ
เพื่อเป็นวิทยากร เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอและปลัดอำเภอเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม ที่ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงานในการนำกลไกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนโดยตำแหน่ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เนื่องจากเป็นผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ และเป็นกลไกสำคัญที่สามารถนำบริการงานของกระทรวงยุติธรรมและงานบริการด้านความยุติธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง อันจะเป็นการเสริมสร้างบทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงได้ขอความร่วมมือจากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองในการมอบหมายนายอำเภอและปลัดอำเภอตามความเหมาะสมจากทุกอำเภอทั่วประเทศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในโอกาสที่เหมาะสม และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนายอำเภอและปลัดอำเภอเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนด จังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จึงกำหนดจัดประชุมในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

…………………..เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode