กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควันละไฟป่า

วันที่ 9 มี.ค. 2558 )
กรมควบคุมโรค สธ
 

สถานการณ์หมอกควันในเขตพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทยยังเป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลง ประกอบกับสภาพ ภูมิประเทศซึ่งมีภูเขาล้อมรอบทำให้มลพิษต่างๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมือง เริ่มจากที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ ขณะนี้ ได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติและที่สำคัญส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นวงกว้างขณะนี้ มลพิษจากหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า  เผา ขยะ เผาวัชพืช จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพใน ๔ กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ โดยผลกระทบ ต่อสุขภาพจะเกิดขึ้นกับระยะเวลาการสัมผัส อายุ ความต้านทานแต่ละบุคคล ความเข้มข้นของมลพิษ ประวัติการเจ็บป่วยและ อาการที่ปรากฏเริ่มตั้งแต่ขั้นเล็กน้อย จนถึงรุนแรงได้แก่แสบตา ตาแดง น้ำตาไหล คอแห้ง ระคายคอ  ไอ หายใจติดขัด เหนื่อยง่าย และแน่นหน้าอก  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อนำในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝุ่นละอองในอากาศดังนี้

๑.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควัน หรือฝุ่นละออง ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกซึ่งขอรับได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง แต่หากไม่มีหรือไม่สะดวกในการขอรับหน้ากากอนามัย ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ปิดปากปิดจมูกแทนได้ สำหรับบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าควรปลูกพืชคลุม หน้าดินไว้ เพื่อลดโอกาสที่ฝุ่นละอองจะลอยฟุ้งขึ้นมาในอากาศได้

๒.ปิดประตูหน้าต่าง ด้านที่รับลมซึ่งพัดหมอกควัน เข้าสู่ภายในบ้านและเปิดประตูหน้าต่างด้านตรงข้ามกับทิศทางลม

๓.หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด

๔.การเปิดพัดลมในอาคารบ้านพัก ควรเป่าลมกระทบผ่านผิวหน้าก่อน จะช่วยลด ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้

๕.ผู้ที่เป็นโรค หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด เด็กและคนชรา ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน และเตรียมยา อุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม

 ๖.ใช้น้ำสะอาด กลั้วคอ แล้วบ้วนทิ้งวันละ ๓-๔ ครั้ง ห้ามกลืน

 ๗.งดเว้นการสูบบุหรี่และควรดื่มน้ำบ่อยๆในช่วงที่มีฝุ่นควันรบกวน

 ๘.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและทำงานหนัก ที่ต้องออกแรงมากนอกบ้านและบริเวณที่มี ฝุ่นควันรบกวน

 ๙.เมื่อมีอาการผิดปกติต่อระบบหายใจและสายตาหลังสูดดมและอยู่ในบริเวณที่มีหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ ทันที

๑๐.งดการรองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคชั่วคราว แต่หากจำเป็นควรให้ฝนตกลงมาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ก่อนรองน้ำใช้

๑๑.ห้ามเผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ทุกชนิด รวมทั้งช่วยดับไฟป่าที่เกิด

๑๒.ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการ อย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ที่มีโรคประจ้าตัวเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ เป็นต้น  ควรเตรียมยาประจำตัวให้พร้อมและพกติดตัว เพื่อป้องกันรวมทั้งใช้รักษาเมื่ออาการกำเริบ แม้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมลพิษจากหมอกควันได้ แต่ถ้ารู้จักปรับตัวดูแลและ ป้องกันตนเองด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น จะช่วยลดอันตรายจากมลพิษจากหมอกควันได้และหากมีอาการผิดปกติ ได้แก่  หายใจเจ็บแปลบ แน่นหน้าอก ควรรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

                                                      .....................................

 นิสารัชต์ นิลสว่าง / รายงาน

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode