กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ผลการคัดสรร กุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 6 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1069 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมคัดสรร กุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู่ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
               นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า ในการคัดสรรรอบสุดท้าย "วันดาวสู่ฟ้า” โครงการสรรหา "กุลบุตร – กุลธิดากาชาด ประจำปี ๒๕๕๘” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ การประกวดในครั้งนี้มีคณะกรรมการจากหลายสาขาอาชีพจำนวน ๑๐ คน เป็นคณะกรรมการตัดสิน มีผลการตัดสินดังต่อไปนี้ กุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ อายุ ๑๙ ปี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รองกุลบุตร ได้แก่ นายภัทรภณ สุวรรณเลิศ อายุ ๒๔ ปี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวธัญวรัตน์ สวัสดี อายุ ๑๙ ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และรองกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวณัฐปภัสร์ พิพิธกุล อายุ ๒๐ ปี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รางวัลขวัญใจมวลมิตร ได้ แก่ นางสาวกัญรวี ทรัพย์ทวี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รางวัลขวัญใจกาชาด ได้แก่ นายศักดา แสงกันหา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลขวัญใจดาวสู่ฟ้า ได้แก่ นางสาว ณัฐพิสาส์ เกียรติโพธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode