กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ประชุมคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่ 27 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 769 คน)
 

ประชุมคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน เข้าร่วมในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของชุมชน ตลอดจนผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของชุมชน จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ทางเทศบาลนครแหลมฉบัง รับรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงที่เป็นปัญหาที่ทางชุมชนต่างๆ ประสบอยู่และดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกจุดอันจะส่งผลถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ประชาชนของทางเทศบาล ทำให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
๑. รายงานการพัฒนา/กิจกรรมของชุมชน ที่ผ่านมาและที่กำลังจะดำเนินการ
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ผ่านมา เช่น การซ่อมแซมถนน, การลอกท่อระบายน้ำ, การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น
 
*********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode