กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 3 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 520 คน)
 

การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดกลยุทธ์การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Travel Green โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการบินไทยได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การบินไทยจึงได้จัด โครงการ การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดินขึ้น โดยนำเยาวชน จาก 3 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ ณ พื้นที่บริเวณโดยรอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนพรตพิทยพยัต และโรงเรียนวัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมฝ่ายบริหารและพนักงานจิตอาสาการบินไทย อาทิ การปลูกป่าชายเลน จำนวน 600 ต้น ได้แก่ ต้นโปรงแดง ต้นโปรงขาว ต้นฝาดดอกแดง ต้นฝาดดอกขาว ต้นโกงกางใบใหญ่ รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปล่อยปู นอกจากนี้ยังนำคณะนักเรียนเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านพลังงาน สวนพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ เป็นต้น

อนึ่ง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ สาธิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานหมุนเวียน เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ทั้งนี้ โครงการ "การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน” ได้ริเริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2539 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของการบินไทย ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการบินไทย

..................................................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode