กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับงาน”

วันที่ 27 ก.พ. 2558 )
 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร"ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับงาน”
 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับงาน” ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทำงานทั้งทางด้านบุคลิกและนิสัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยมีวินัย มีความเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติกร พนังแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร เฟิร์ส อินเตอร์ เทรนนิ่ง มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๗๐ คน
 
***************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode