กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ข่าวในพระราชสำนัก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 2739 คน)
 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 จังหวัดนครปฐม
 
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 จังหวัดนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวศีล 5 โดยกำหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง ณ วัดของเจ้าคณะอำเภอเป็นศูนย์กลาง หมุนเวียนจัดจนครบทุกอำเภอ
ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม
 
******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode