กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันที่ 2 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 408 คน)
 

ชลบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด และพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และทูลเกล้าขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการช่างอันเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ทรงประดิษฐ์ของเล่นเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัย จนถึงเรือใบที่ทรงใช้แข่งขันในกีฬาแหลมทอง กังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพให้แก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทั่วไปและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่าง ของสโมสรโรตารี่ ณ ลุมพินีสถาน และทรงพระราชทานพระราชดำรัส เกี่ยวกับการช่วยของไทยความตอนหนึ่งว่า "ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการ หรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่วัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ในการส่งเสริมนั้นมีปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งจะต้องปรับปรุง ให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ” กระแสพระราชดำรัสดังกล่าว สะท้อนให้เป็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล ที่มีพระราชดำรัสถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพราะนั้นหมายถึงคณะภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย แม้จะพระราชทานไว้เป็นเวลาผ่านมาถึง 45 ปีแล้ว ยังคงทนสมัยอยู่เสมอ และนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเหล่าข้าราชการ ได้น้อมนำใส่เกล้ามาปฏิบัติ ในการพัฒนาแรงงานไทยให้มีฝีมือ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานสากล พร้อมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลกในอนาคตอีกด้วย
********************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode