กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ก.พ.ร. สัมมนาเรื่องพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

วันที่ 27 ก.พ. 2558 )
 
ก.พ.ร.สัมมนาเรื่องพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาเรื่องพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติใน จังหวัดภาคอีสาน
                   วันนี้ ( 27 ก.พ. 2558) เวลา 09.30 น ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดการ สัมมนาเรื่องพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558แก่ ส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติใน จังหวัดภาคอีสาน ด้วยพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกฏหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำอนุญาต ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และอีก 180 วัน พรบ.ฯจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2558 จึงต้องเตรียมพร้อม ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษผ่านวีดีทัศน์เรื่องพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความล่าช้า การบริการประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก เสียค่าธรรมไม่แพง และค่าใช้จ่าย ให้จัดทำคู่มือการบริการของแต่ละหน่วยกำหนดขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้ชัดเจน รวมถึงค่าธรรมเนียม เอกสารหลักฐาน ส่งให้ กพร.ตรวจสอบ และเผยแพร่คู่มือนั้นให้ประชาชนทราบ เน้นบริการเร็ว ประหยัดและง่ายกว่าเดิมและนำลงเว็ปไซด์หรือสื่ออีเลคโทรนิคส์หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียวและเจตนารมณ์ ของกฏหมายฉบับนี้ต้องการเน้นการบริการประชาชนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การสัมมนาครั้งนี้ ชี้แจงรายละเอียดทางกฏหมายและแนวทางการจัดทำคู่มือ สนับสนุนของสำนัก ก.พ.ร. ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ต่อไป การสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกจัดทางภาคเหนือ(เชียงใหม่) ภาคใต้ (หาดใหญ่)และครั้งที่ 4 จะไปที่ภาคตะวันออก
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode