กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ม.ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ด้านงานวิจัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก ม.ราชภัฏสกลนคร

วันที่ 25 ก.พ. 2558 )
 

ม.ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ด้านงานวิจัย
ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก ม.ราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมรัตนเพียร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ จากนั้นทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกัน พร้อมทั้งนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เยี่ยมชมสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านระบบบริหาร และติดตามงานวิจัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำความรู้ที่จากการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode