กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนและป้องกันสาธารณภัย

วันที่ 24 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 685 คน)
 

ชลบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนและป้องกันสาธารณภัย

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาความพร้อม และศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร หรือทดสอบแนวทางปฏิบัติการประสานงานเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน นำไปสู่การปรับปรุงแผนงานแนวทางปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์ โดยกำหนดสมมติฐานภัยที่มีความเสี่ยงสูง ตามความจำเป็นของสภาพพื้นที่ และบูรณาการการจำงานร่วมกันในจังหวัด และอำเภอ ที่เน้นการพัฒนาระบบ และกระบวนการสื่อสารและการจัดการข้อมูลข่าวสาร การสั่งการ และการประสานงานร่วมกัน
สำหรับจังหวัดชลบุรี มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้า และการลงทุน ประกอบกับมีภูมิประเทศทั้ง ภูเขา ทะเล และทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว จึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 รูป ได้แก่ การฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยทางถนน กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย และการฝึกซ้อมแผนป้งอกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารสูง
จังหวัดชลบุรี ได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ในกรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย บนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.2 ช่องทางขาเข้าจังหวัดชลบุรี พื้นที่ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยมีกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนดังนี้
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. จัดการประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ส่วนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09 .00 – 16.00 น. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับสั่งการในเรื่งอระบบปัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) และการฝึกอบรมบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ส่วนในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการเก็บกู้สารเคมีและวัตถุอันตราย (HAZMAT) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercises : FSX) บนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.2 ช่องทางขาเข้าจังหวัดชลบุรี พื้นที่ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประเมินผลการฝึกซ้อมฯ
ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ช่องทางขาเข้าจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตั้งเวลา 09 .00 – 12.00 น. กรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode