กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาภัยคุกคามตามสถานการณ์แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 ก.พ. 2558 )
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาภัยคุกคามตามสถานการณ์แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาภัยคุกคามตามสถานการณ์แบบ
บูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา

เทป :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาภัยคุกคามตามสถานการณ์แบบบูรณาการ โดย พันเอกจารึก ยวงสุวรรณ หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 11กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ในสังคมเกิดขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอาชญากรรม ,ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการแตกความสามัคคีของคนในชาติ
มณฑลทหารบกที่ 11 ในฐานะหน่วยรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ต่างเล็งเห็นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการร่วมมือเพื่อบูรณาการของทุกภาคส่วน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาภัยคุกคามตามสถานการณ์แบบบูรณาการขึ้น โดยได้กำหนดภัยคุกคามออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามด้านยาเสพติด ภัยคุกคามด้านภัยพิบัติ ภัยคุกคามด้านยาเสพติด ภัยคุกคามด้านภัยพิบัติ ภัยคุกคามด้านการแย่งชิงทรัพยากร ภัยคุกคามด้านการแตกความสามัคคีของคนในชาติ ภัยคุกคามด้านความยากจน โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม โดยมี พลตรี สิงห์ทอง หมีทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย
***********************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode