กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบังครั้งแรก

วันที่ 23 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 523 คน)
 
ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบังครั้งแรก
ด้วยคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังและนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ ประกาศฯ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบังครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอศรีราชา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมมีการเลือกประธานสภาเทศบาลได้แก่ นายบุญเรือน มุ่งหามณี รองประธานสภาเทศบาลได้แก่ นายทวี ด้วงศิริ และเลขานุการสภาเทศบาลได้แก่ นายภูษิต แจ่มศรี ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยกำหนดวันเริ่มประชุมและจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑-๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘, สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๐ พ.ค. เป็นต้นไป, สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๐ ส.ค. เป็นต้นไป และสมัยที่ ๔ วันที่ ๑๐ พ.ย. เป็นต้นไป และกำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยแรก ของปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode