กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานวันราชภัฏ

วันที่ 23 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 545 คน)
 

ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานวันราชภัฏ
 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันราชภัฏ ณ ลานนิทรรศการ สำนักวิทยบริการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวันราชภัฏ จากนั้นเป็นการเสวนา ในหัวข้อ เรื่องเล่าเราชาวราชภัฏ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทรี ศิริอังกูล ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ พินิจพงษ์ เป็นผู้เสวนา และอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันก่อกำเนิดสถาบัน "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วันราชภัฏ” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "ราชภัฏ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็น "สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ” นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกคน ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในวันราชภัฏ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น ได้เกิดความภาคภูมิใจ ต่อสถาบันบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งสถาบันแห่งนี้ ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมกับคำว่า "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode