กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จัดสอบสัมภาษณ์โควตา ปีการศึกษา 2558 เฟ้นหานักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่นเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 23 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1081 คน)
 

ราชภัฏโคราช จัดสอบสัมภาษณ์โควตา ปีการศึกษา 2558
เฟ้นหานักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่นเข้าศึกษาต่อ


เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสอบสัมภาษณ์และวัดทักษะความสามารถ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาเพชรราชภัฏราชสีมาโควตาเรียนดี โควตากิจกรรมดีเด่น และโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน) จากการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2558 เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ และวัดทักษะความสามารถ จำนวนทั้งสิ้น 3,859 คน แยกตามประเภท ดังนี้
- โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา จำนวน 61 คน
- โควตาเรียนดี จำนวน 2,300 คน
- โควตากิจกรรมดีเด่น จำนวน 1,399 คน
- โควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน) จำนวน 99 คน
โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.nrru.ac.th และที่ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประเภทโควตา จำนวนทั้งสิ้น 2,177 คน
ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว ในวันที่
2-3 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น .ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1550, 15
 
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode