กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องร้องเรียน 987 เรื่อง ยุติแล้ว 767 เรื่อง

วันที่ 17 ก.พ. 2558 )
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องร้องเรียน 987 เรื่อง ยุติแล้ว 767 เรื่อง ผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557- ปัจจุบัน มีประชาชนร้องเรียน 987 เรื่อง ยุติแล้ว 767 เรื่อง
                     นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ตามนโยบายของ คสช. โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งจาก ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและหน่วยราชการต่างๆผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนทุกวัน ผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557- ปัจจุบัน มีประชาชนร้องเรียน 987 เรื่อง ยุติแล้ว 767 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 220 เรื่อง เน้น 6 ด้านเบาะแสกระทำผิดยาเสพติดการพนัน ค้าไม้เถื่อน 35 เรื่อง ยุติ 17 เรื่อง เดือดร้อนทั่วไปไฟฟ้า ประปา หนี้นอกระบบ 123 เรื่อง ยุติ 18 เรื่อง เจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหากระทำผิดทุจริตรับสินบน 64 เรื่อง ยุติ 18 เรื่อง ปัญหาที่ดิน 139 เรื่องยุติ 42 เรื่อง ขอความ่วยเหลือไม่มีที่อาศัย ทอดทิ้ง 108 เรื่อง ยุติ 56 เรื่อง ขอคำปรึกษา 518 เรื่องดำเนินการแล้วหมด งานบริการเบ็ดเสร็จ 12 งานบริการ 3 ช่องทาง ข้อมูลทะเบียน มีผู้ใช้บริการ 512 คน บริการ ณคาวเตอร์บริการบิ๊กซี 7,700 คนทำบัตรประชาชน 6,379 คน จดทะเบียนสมรส 2 คน หย่า 3 คน c0h’gdbfc0h’9kp 101 คน คัดทะเบียน 862 คน เปลี่ยนชื่อ 5 คน บริการผ่านเว็ปไซด์ www.khonkaenonestop.org มีผู้ใช้บริการ 106 คน ปฏิบัติงานที่เด่นๆ คือ การจับบ่อนการพนันในพื้นที่สามารถจับผู้ต้องหาได้ถึง 74 คน สามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคให้ประชาชนในพื้นที่ได้หลายเรื่องสามารถไกล่เกลี่ยปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบผลสำเร็จ เป็นที่พอใจของประชาชนฯ พล.ต.วิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาค 2 ได้มาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมที่จัดตั้งตามนโยบายของ คสช. มารับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและมาแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาขอรับบริการได้อย่างสูงสุด การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมโทร. 0-4323-6882,0-4323-4384 โทร.1567(โทรฟรี) โทรสาร 0-43236882,0-4323-4384 ตู้ปณ 101 ปณ เทพารักษ์ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40001 ผ่านรายการผู้ว่าพบประชาชน www.khonkaen.go.th,www.khonkaenpoc.com ผ่าน facebook นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี .สปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode