กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์เมืองมะขามหวานศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558-2561

วันที่ 16 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 540 คน)
 

ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์เมืองมะขามหวานศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558-2561

เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์เมธี กีรติอุไร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558-2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เช่น กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน งานเลขานุการ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานโยธาและสถาปัตย์ และงานยานพาหนะ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเพื่อเตรียมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี โดยการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ซึ่งให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นอกจากนี้จะส่งผลให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 
 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode