กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่นปีการเพาะปลูก 2557/2558

วันที่ 13 ก.พ. 2558 )
 
ผลการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2557/58 จังหวัดขอนแกนจัดประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2557/58เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีเพิ่มรายได้และเศรษฐกิจของประเทศ ชนะเลิศได้แก่ นางพานทอง ธนูรัตน์ อ.แวงใหญ่
                       นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้จัดให้มีการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2557/58 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวคุณภาพดีให้สอดคล้องกับความใต้องการของตลาด ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมจังหวัดขอนแก่นโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2557/58 พิจารณาตัดสินชี้ขาดข้าวหอมมะลิที่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรส่งเข้าประกวดทั้ง จำนวน 245 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 58 ปรากฏผลการตัดสินดังนี้ 1. ประเภทเกษตรกรราบบุคคลรางวัลที่ 1 เงินสด 5000 บาท ได้แก่ นางพานทอง ธนูรัตน์ บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อ.แวงใหญ่ รางวัลที่ 2 เงินสด 4000 บาท ได้แก่ นายสวาท กุดทา บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอพอง รางวัลที่ 3 เงินสด 3000 บาท ได้แก่ นางอาทิตย์ บับภาป้อ บ้านเลขที่ 13หมู่ที่ 9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝางรางวัลชมเชยมี 1 รางวัล เงินสด 1000 บาท นายคำตัน หล้าพรหมศิริกุลบ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง 2. ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรรางวัลที่ 1 เงินสด 6000 บาท ได้แก่ กลุ่มชาวตำบลกุดน้ำใสเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองรางวัลที่ 2 เงินสด 5000 บาท ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้องรางวัลที่ 3 เงินสด 4000 บาท ไก้แก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกพระ เลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ตำบลวังแสง อ.ชนบท และจะส่งเข้าประกวดระดับประเทศที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode