กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2557

วันที่ 13 ก.พ. 2558 )
 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2557 ของจังหวัดขอนแก่น
                        นายวิวัฒ เมธีวรรรกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการให้จังหวัดขอนแก่นคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัด เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557 ตามหลักเกณฑ์คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดขอนแก่นให้ อ.ก.พ.จังหวัดขอนแก่นทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557 บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557 ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รวม 4 คนคือ 1. นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเขาสวนกวาง ที่ทำการปกครองจังหวัดขอแก่น 2. นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 3. พันตำรวจโทปรัชญามาศ ไชยสุระ สารวัตรจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 4. นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับจังหวัด จำนวน 6 รายคือ 1 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตขอนแก่น เขต 5 2. นางชะตา ธุลีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 3. นางนพภา นิสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 4 นางพัสสรีวัลย์ ทะคง ครูคศ.3 โรงเรียนชุมแพศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 5. ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 6. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode