กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่ 10 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 449 คน)
 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
 

วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง สำนักปลัดเทศบาลจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายภูษิต แจ่มศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุม เนื่องด้วยมีข้อราชการที่ต้องพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การประชุมในครั้งนี้มีข้อราชการสำคัญที่ต้องปรึกษาหารือและแจ้งเพื่อทราบดังนี้
๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา อาทิ
- ตรวจสอบที่ดินที่มีการปักป้ายว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่
- ถ่ายภาพการจราจรมุมสูง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจร
- การตรวจสอบไฟกระพริบที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ เพื่อเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตามปกติ
๒. การติดตามโครงการตามงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ และครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘


ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครแหลมฉบังเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode