กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 10 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 695 คน)
 

ราชภัฏโคราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ


กองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมกับ งานพัฒนาบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ "ภาคสนธยา” (Twilight Time) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

จากนั้นเป็นการแนะนำคู่มือการเขียนผลงานวิชาการ ต่อด้วยการแนะนำผลงานวิชาการสำหรับการขอเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การจัดทำเอกสารประกอบการสอน มาตรฐานของผลงานวิชาการ และข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และรองศาสตราจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้มีคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมเป็นจำนวนมาก

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์-26 มีนาคม 2558 โดยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีระยะเวลาการอบรมกลุ่มละ 8 วัน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าค่ายการเขียนผลงานวิชาการในภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ที่จะจัดขึ้นในอนาคตต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode