กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประกวดคำขวัญ 84 พรรษา

วันที่ 28 ก.ค. 2554 )
ปตท.
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับ ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม หัวข้อ "84 พรรษามหาราชาภูมิพล" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "84 พรรษา..มหาราชาภูมิพล” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า โดยรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการบริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่ชุมชน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์อายุแบ่งตามความเหมาะสม ซึ่งแต่ละระดับก็มีการกำหนดขนาดผลงานที่แตกต่างกัน และกำหนดเทคนิคที่ใช้ ดังนี้ สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน และสีอะคริลิค ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-202396 คุณสุภาวดี http://fa.kku.ac.th/ptt6 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554 วันและเวลาราชการ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode