กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิด"ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต"เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

วันที่ 1 ก.พ. 2558 )
 
เปิด"ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต"เทศบาลเมืองบึงยี่โถ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายงานว่า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต" ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยมีนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ นายรณรงค์ นครจินดา นายอำเภอธัญบุรีและนายเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงร่วมในพิธีด้วย โดยในภาคเช้าเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้จัดพิธีสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเวลาประมาณ 10.00น มีการการบรรยายในหัวข้อ "การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าและมีความสุข" โดยคุณเศรษฐา ศิระฉายา ขณะเดียวกันยังจัดให้มี "งานเทศบาลพบประชาชน" ในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิการตรวจสุขภาพผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (X-Ray เจาะเลือด พบแพทย์) การตรวจวัดความดันโลหิตรับแว่นสายตายาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวปรึกษาโรคต่างๆกับแพทย์สมชาย หรือนักกายภาพ บำบัด (เฉพาะโรค) การฝึกอาชีพระยะสั้น หลากหลายอาชีพ ในโอกาสนี้นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิตขึ้นถือเป็นการทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนที่แท้จริงและอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อไป. ...............................................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode