กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2015

วันที่ 29 ม.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2015 โดยมี นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ กรมประชาสัมพันธ์ และข้าราชการ กระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม MCIT ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. เปิดเผยว่า นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ ผอ.ศสช. เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2015 โดยมี นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อชาวต่างชาติ ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี Theme ของการจัดงานในปีนี้ว่า Digital Economy : Key Success for Sustainable Development and Empowering Digital Economy เป็นความร่วมมือในการจัดงานพร้อมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               ผอ.ศสช. กล่าวเพิ่มเติม ในงานมีการแสดงนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (Princess Pavilion) เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นิทรรศการจากกลุ่มประเทศอาเซียน นิทรรศการกลุ่มผู้ที่ได้รับรางวัลด่าน ICT จากเวทีต่างๆ นิทรรศการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี การศึกษา นิทรรศการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มีส่วนแสดงสินค้าและ ส่วนการประชุมสัมมนา พร้อมกับโครงการคืนความสุขให้คนในชาติและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ชื่อ "ICT Expo Grand SALE 2015”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode