กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศตส.สธ.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 25 ก.ค. 2554 )
 
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นาวาอากาศตรี(นต.) นายแพทย์(นพ.) บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย และรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่จะต้องมุ่งเน้นดำเนินการอย่างเข้มข้นและจริงจัง ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง "ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน” เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด โดยจังหวัดนครปฐมได้เร่งรัดดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง (สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode