กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัดและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเป็นสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๓ ระดับประเทศ

วันที่ 25 ก.ค. 2554 )
 
นางสาวสุภาพรรณ กองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๓ ระดับประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นเจ้าของสถานที่ ซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนาส้วมเป็นตัวอย่างท ี่ดีและเป็นแนวทางแก่หน่วยงานต่างๆ เกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าจังหวัดนครปฐมมีสถานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๓ ระดับประเทศ คือ ประเภทศาสนสถาน ได้แก่ วัดศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาส้วมสาธารณะ และจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาส้วมสาธารณะต่อไป (สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode