กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ข่าวในพระราชสำนัก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ผลิตรายการวิทยุ จัดเสวนาและแสดงนิทรรศการ

วันที่ 23 ม.ค. 2558 )
นายโกเมศ ช่วยบุญ / สวท.อุตรดิตถ์
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม"งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ผลิตรายการวิทยุ จัดเสวนาและแสดงนิทรรศการ

 

นายมังกร จีนด้วง  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”     ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558   เพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความรู้ความเข้าใจ โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ  พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณนานัปการ ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ ในอันที่จะร่วมน้อมนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      

 

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า  ทั้งนี้ ผลิตรายการเฉลิมพระเกียรติ  "เจ้าฟ้านักพัฒนา” ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 09.10 – 10.00 น. นำเสนอข้อมูลข่าวสาร หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อีกทั้งกำหนดจัดเสวนา และแสดงนิทรรศการ  ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ จะถ่ายทอดสัญญาณเสียงกิจกรรมในวันดังกล่าวอีกด้วย


 ---------------------------------------------------------------------------------------------

นายโกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าว สวท.อุตรดิตถ์  รายงาน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode