กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
เรียนรู้ภัยพิบัติธรรมชาติและการป้องกัน กับ โปรแกรมฟิสิกส์ฯ

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติและการป้องกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา อุปวานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็นประธาน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาวาเอกสอง เอกมหาชัย (ร.น.) จากศูนย์เตือนภัย พิบัติแห่งชาติ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยและการหลบภัยจากภัยพิบัติอันเกิดจาก ธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม พายุ ดินถล่ม ภัยสารเคมี ไฟป่า ภัยแล้ง ภัยมลภาวะ และการพร้อมรับภัยต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์เตือนภัย พิบัติแห่งชาติ แหล่งที่มาของข้อมูลในการ แจ้งเหตุภัยพิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ การกระจายข้อมูลผ่านสื่อกระจาย ข่าวสารเตือนภัยต่างๆ ได้แก่ หอเตือนภัย หอกระจายข่าว สถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย ผ่านคลื่นวิทยุ ในพื้นที่เสี่ยงภัย อุปกรณ์เตือนภัยผ่านดาวเทียม เครือข่ายวิทยุถ่ายทอดสัญญาณ เตือนภัยท้องถิ่น เป็นต้น สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง อันถือเป็นการเตรียม ความพร้อมสำหรับการรับมือหากเกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินอันเกิดจากภัยพิบัติดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งจะสามารถนำความรู้มาต่อยอด ความคิด พัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มีทักษะในด้านฟิสิกส์และ วิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode