กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
HR DAY @NRRU ครั้งที่ 9

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
 
โปรแกรมบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม HR DAY @NRRU ครั้งที่ 9 " หลักเศรษฐกิจพอเพียง กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ Happy Workplace" เนื่องในโอกาส วันครบรอบวันสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 - 17.00 ณ ห้อง 22.14 คณะวิทยาการจัดการ โดยกิจกรรม มีดังนี้ 1. นิทรรศการฐานความรู้ "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ " เกี่ยวกับการได้มา การพัฒนา และการรักษา ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. การบรรยายพิเศษ Happy 8 Workplace วิทยากรโดย ดร.วิภาภรณ์ เกรียติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช อุตสาหกรรม จำกัด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทางปฏิบัติ กับบริษัทบริษัท เจ.เอช อุตสาหกรรม จำกัด โดยคุณฆนิศา ซึมกลาง หัวหน้าแผนกบุคคลเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode