กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปี 2554 ปีป่าไม้สากล

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
กรมป่าไม้
 
ปี ๒๕๕๔ เป็นปีป่าไม้สากล ป่าไม้เพื่อประชาชน การดำรงชีวิตและการขจัดความยากจน นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่าด้วย General Assembly แห่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปีป่าไม้สากล (International Year of forest-IYF 2011 ) โดยเชิญองค์กรทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับป่าไม้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองปีป่าไม้สากลเพื่อเพิ่มความตระหนักในการอนุรักษ์และเสริมสร้างการพัฒนาการจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ในรุ่นปัจจุบันและอนาคต ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในที่ประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๙ เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือในการเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมปีป่าไม้สากล ในระหว่างปืพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ภายใต้หัวข้อหลักป่าไม้เพื่อประชาชน การดำรงชีวิตและการขจัดความยากจน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ผ่านทางเว็บไซด์กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode