กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดวิ่งรถโดยสาร สุวรรณภูมิ-หัวหิน

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
 
รมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดวิ่งรถโดยสาร สุวรรณภูมิ-หัวหิน
 
          สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนผู้สนใจยื่นขออนุญาตประกอบการรถโดยสารประจำทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน
         นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้มีมติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 สายที่ 789 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แกประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นการพัฒนาระบบขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารให้มีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบก จึงประกาศรับคำขอ เพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว
         สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสาร หลักฐาน ได้แก่ สภาพรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพาและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอเพื่อประกอบการพิจารณา
       ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งดังกล่าว จะต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสาร หลักฐานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8519 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3533 5432 และ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ โทร 0 2323 2872 ในวันและเวลาราชการ/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode