กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขนส่งปากน้ำเชิญชวนภาคเอกชนจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
 
ขนส่งปากน้ำเชิญชวนภาคเอกชนจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ
 
         สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน
         นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้ฝึกอบรม ให้เปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานภายใต้การกำกับ ดูแล ของกรมการขนส่งทางบก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการมีบทบาทด้านการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย การฝึกให้มีวินัยจราจร มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้ได้นักขับรถที่มีคุณภาพ ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ลดปริมารความสูญเสียทางด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยรวมในอนาคต
         สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ตลอดจนกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถบรรทุก/รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถอื่นๆ กลุ่มโรงเรียนสอนขับรถที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และภาคเอกชนอื่นๆ ที่มีความสนใจจะขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถให้ถูกต้อง เพื่อจะได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2323 2872 หรือที่กลุ่มมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8623/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode