กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการเยาวชนอีสานมือสะอาด ชาติไม่ล่ม

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
 
โครงการเยาวชนอีสาน มือสะอาดชาติไม่ล่ม สภาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัดจัดโครงการเยาวชนอีสาน มือสะอาดชาติไม่ล่ม เพื่อสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมประพฤติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยสภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัดจัดโครงการเยาวชนอีสาน มือสะอาดชาติไม่ล่ม เพื่อสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมประพฤติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมและบทบาท เป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและรู้ถึงผลกระทบการทุจริต โดยกำหนดดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนตำบล กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วไปจำนวน ๓๐๐ คน กิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยพิธีเปิดโครงการ เวทีเสวนา หัวข้อสถานการณ์ การเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม ในช่วงเช้าวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวทีเสวนาหัวข้อพลังเยาวชน คนอีสานต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในช่วงบ่ายวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กิจกรรมเดินรณรงค์สร้างกระแส เยาวชนอีสานมือสะอาด ชาติไม่ล่ม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้าวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น พิธีเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร โดยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในช่วงบ่ายวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้งชมกิจกรรม นิทรรศการและการแสดงของเด็กและเยาวชนตลอดโครงการทั้งวัน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ชอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode