กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมุทรปราการเตรียมจัดอมรมดีเจเยาวชนห่วงใยต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
 
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  
          นางกัญญา พรปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันยังมีความรุนแรง จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาการแพร่บาดของยาเสพติดในพื้นที่ ส่วนหนึ่งมาจาก การอพยพของแรงงานจากถิ่นจำนวนมากเข้ามาทำงานในจังหวัด ซึ่งส่งผลให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามมาด้วย การจะแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เยาวชนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเสพติดได้ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหาเสพติดได้อย่างยั่งยืน เพราะเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้กำหนดจัดอบรมดีเจเยาวชนห่วงใยต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการ "ประชาสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”ขึ้น โดยคัดเลือกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถพัฒนาให้เป็นพิธีกร ผู้จัดรายการ จำนวน 60 เข้ารับการอบรมความรู้และทักษะในการจัดรายการ และเป็นผู้ประกาศ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออกในเชิงบวก ซึ่งจะช่วยเยาวชนเหล่านี้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยผลงานของเยาวชนที่ผ่านการอบรมในครั้งจะนำเผยแพร่ทางเคเบิลทีวีและสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการต่อไป/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode