กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดเลย สังกัดสพม.19 เปิดอบรมภาษาไทยกับ IT ที่ โรงเรียนเชียงคาน

วันที่ 21 ก.ค. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) เปิดอบรมครูภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยกับ IT ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 54 ที่โรงเรียนเชียงคาน
 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการอบรมครูภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยกับ IT ที่โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายจีรศักดิ์ ยายืน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน ปฏิบัติหน้าที่ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
ด้วยความเจริญก้าวหน้าในด้าน IT และอินเทอร์เน็ต ที่ปัจจุบันนักเรียนไทยใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้กันมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องมีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อด้าน IT เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน จังหวัดเลย จึงได้จัดอบรมให้ครูภาษาไทยจำนวนกว่า 50 คน เพื่อเพิ่มความรู้ความสารถเรื่องการผลิตสื่อ ICT ให้กับครูภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อ ICT ให้หลากหลาย เพื่อฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อที่นำไปสู่การจัดกิจกรรมการสอน การอ่านและการเขียนโดยใช้ ICT และเพื่อให้ครูภาษาไทยได้สื่อสารกับผู้เรียนผ่านสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.19 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวิทยาสรรพ์ และ สพป.เลย เขต 1 นายมลฑล พร้อมสันเทียะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
ทั้งนี้นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสังกัด สพม.19 แก่เด็กหญิงปิยพร คำทา โรงเรียนเชียงคาน และร่วมรับชมการแสดง สรภัญญะ รักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน ตามแบบฉบับสรภัญญะไทเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการสร้างสรรค์บทการแสดงโดยครูอ้อ นางกมลชน กรวยทอง ครูโรงเรียนเชียงคาน (นายกฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าว)
.......................................................
ลิงค์ภาพข่าว http://www.obec.go.th/news/9432เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode