กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กลุ่ม ปตท. มอบอาคารเรียนฯ แห่งที่ 27 ณ โรงเรียนวัดบ้านฉาง จ.ระยอง

วันที่ 15 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 452 คน)
 
กลุ่ม ปตท. มอบอาคารเรียนฯ แห่งที่ 27 ณ โรงเรียนวัดบ้านฉาง จ.ระยอง

วันนี้ (14 มกราคม 2558) นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แห่งที่ 27 ณ โรงเรียนวัดบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้กล่าวขอบคุณ กลุ่ม ปตท. ในการช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เป็นอนาคตของชุมชนและประเทศชาติ นับเป็นบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและสังคมระยองที่ กลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
นายสมชาย กูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 36 ปี กลุ่ม ปตท. ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ ถือเป็นหัวใจในการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมที่พัฒนาสังคมไทยต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว กลุ่ม ปตท. จึงได้จัดสร้างอาคารเรียน "บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)" ขึ้น โดยเป็นอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อมอบให้แก่โรงเรียน ซึ่ง ปตท. ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารเรียนฯ มาอย่างต่อเนื่องในส่วนภูมิภาคนับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา สำหรับอาคารเรียน "บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)” แห่งนี้ นับเป็นอาคารแห่งที่ 27 จัดสร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,500,000.- (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาแก่เยาวชน รวมถึงเป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนความรู้ของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ง กลุ่ม ปตท. หวังให้เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาและการเรียนรู้เชิงสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังได้ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมและชุมชนผ่านเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การมอบทุนการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคม โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) เพื่อสร้างระเบียบวินัยและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เยาวชน โครงการห้องสมุด "พลังไทย เพื่อไทย" เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันและเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมไทยในอนาคต โครงการค่ายปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตร เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีการจัดค่ายฯ และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมทักษะของเยาวชนในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศในอนาคต
 
*******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode