กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Signature Group Holdings ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกันในวงเงิน 305 ล้านดอลลาร์

วันที่ 14 ม.ค. 2558 )
iqml
 
เชอร์แมน โอ๊คส์, แคลิฟอร์เนีย--13 ม.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          Signature Group Holdings, Inc. ("Signature" หรือ "บริษัท") (OTCQX: SGGH) เปิดเผยว่า เอสจีเอช เอสโครว์ คอร์ปอเรชั่น (SGH Escrow Corporation) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงทั้ง 100% ได้ปิดการระดมทุนผ่านทางการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกัน (Senior Secured Notes: หุ้นกู้) อัตราดอกเบี้ย 10% ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2562 ตามที่บริษัทได้ประกาศไปก่อนหน้านี้

          หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินต้นรวมประมาณ 305 ล้านดอลลาร์ กำหนดขายที่ราคา 97.206% ส่งผลให้มีรายได้รวมประมาณ 296.5 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการระดมทุนผ่านทางหุ้นกู้จะฝากไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะเสร็จสิ้นการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งถือผลประโยชน์ใน Real Alloy Holding, Inc. และบริษัทในเครือซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจการรีไซเคิลและผลิตอัลลอยทั่วโลกของ  Aleris Corporation (GRSA) ผ่านทางบริษัทในเครือที่ Signature ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น 100% ที่ได้ระงับไป หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ B3 และ B โดยมูดี้ส์ และ เอสแอนด์พี ตามลำดับ และทั้งสองสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ B2 และ B ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้อยู่ที่ 10 7/8%

          ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้นตามข้อบังคับภายใต้หัวข้อ Rule 135c ของกฎหมายหลักทรัพย์ (Securities Act) และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอขายหรือการเชื้อเชิญให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือมีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตศาลปกครองใดๆ การเชื้อเชิญหรือการขายก่อนจดทะเบียนหรือก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายในรัฐหรือเขตศาลปกครองดังกล่าว

          เกี่ยวกับ Signature Group Holdings, Inc.

          Signature เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีฐานในอเมริกาเหนือและนำเงินไปลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการบริหารที่ดีและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับอุตสาหกรรมและตลาดเชิงพาณิชย์ในสหรัฐ Signature มีทรัพยากรด้านเงินทุนที่มีนัยสำคัญและมียอดภาษีคงค้างจากการขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานเกือบ 900 ล้านดอลลาร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Signature กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.signaturegroupholdings.com

          คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

          ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาที่เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอยู่บนพื้นฐานการคาดการณ์ ประเมิน และประมาณการในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับธุรกิจและแนวโน้มของบริษัท Signature และ GRSA รวมทั้งความเชื่อของทีมผู้บริหารและสมมติฐานบางประการของฝ่ายบริหาร คำศัพท์ เช่น คิดว่า คาดว่า ตั้งใจ วางแผน เชื่อว่า แสวงหา ประเมิน อาจจะ ควรจะ จะ และคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันนี้มีความตั้งใจที่จะบ่งชี้ถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความดังกล่าวมีผลเฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทไม่มีภาระในการแก้ไขข้อความหรือแจ้งให้สาธารณะทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าให้ทันสมัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ข้อความคาดการณ์เหล่านี้ประกอบไปด้วย การคาดการณ์เกี่ยวกับการขยายกิจการและยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจของบริษัท Signature และ GRSA; ความสามารถของบริษัทในการทำตามเงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการของ GRSA และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และความสมบูรณ์ของการซื้อกิจการของ GRSA; การคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสด้านการเติบโต; จำนวนเงินทุนที่จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเติบโต ผลประกอบการ สถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคต ข้อความคาดการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตและมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมติฐานที่ยากต่อการคาดการณ์ ดังนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างไปจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ โดยปัจจัยที่สำคัญที่อาจจะส่งผลให้เกิดความแตกต่าง ได้แก่ ความสามารถของบริษัทในการประสบความสำเร็จจากการรวมระบบภายหลังการซื้อกิจการหรือธุรกิจอื่นๆของ GRSA; การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือภาวะตลาดอื่นๆ; ความยากลำบากในการรักษาการอัตราการขยายตัวของค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ำในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้สูงขึ้น; ความสามารถของบริษัทในการป้องกันตนเองจากการฟ้องร้องทางกฎหมายในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมทั้งข้อเรียกร้องของธนาคารวาณิชธนกิจให้ป้องกันหรือช่วยจ่ายค่าปรับและค่าเคลม; การได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวังจากการจัดตั้งกิจการใหม่ๆ; ความสามารถของบริษัทในการเข้าถึงและใช้ภาษีคงค้างจากการขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน; และความเสี่ยงอื่นๆที่ระบุในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามงวดบัญชี ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีใน Form 10-K และใน Forms 10-Q และ 8-K

          สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
          แดน วิลสัน
          โอกิลวี พับบลิค รีเลชั่นส์
          โทร: +1 (212) 880-5346
          อีเมล: dan.wilson@ogilvy.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode