กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การชี้แจงระบบการประเมินสมรรถนะหลักของ กปส. ในระบบ PMS รูปแบบใหม่

วันที่ 7 ม.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

        กองการเจ้าหน้าที่่ร่วมกับศ ูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการปร ะชาสัมพันธ์ จัดประชุมชี้แจงระบบการประเ มินสมรรถนะหลักของ กปส. ในระบบ PMS รูปแบบใหม่ โดยมี นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผอ.สำนัก, ผู้เชี่ยวชาญ, ผอ.กองและหัวหน้าหน่วยงาน กปส. ส่วนกลาง เข้ารับฟังการชี้แจง ณ ห้องประชุม ๒๐๓ , ๒๑๑A อาคารกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
        ทั้งนี้ ข้าราชการสังกัด สปข.๑-๘ และ ส.ปชส.ในสังกัด รับฟังการชี้แจง ณ ห้องประชุมของ สปข.ในพื้นที่ ณ วันเวลาเดียวกัน (วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘)

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode