กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นเตรียมพร้อมกำหนดทิศทางพัฒนาโคกภูตากา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 ม.ค. 2558 )
 
ขอนแก่นเตรียมพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาโคกภูตากา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา ภายใต้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี                   
                    นายสมาน มานะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ในวันนี้ ( 6 มกราคม 2558 ) เวลา 10.00-12.00 น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาโคกภูตากา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประชุมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา ภายใต้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายยรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมเพื่อรายงานผลและหารือแนวทางการพัฒนาโคกภูตากา อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เชิญนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมารับฟังในวันที่ 9 มกราคม 2558 โคกภูตากาเป็นพื้นที่ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้น้อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยอยู่อยู่ในช่วงการดำเนินการ ของอพ.สธ ในระยะที่ 5 ปีที่ 2 (มิถุนายน2540-กันยายน 2544)ดำเนินการศึกษาชีวภาพต่างๆ ในพื้นที่พอ.สธ เท่านั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 จังหวัดจะเสนอดำเนินกิจกรรมในระดับ 1 พื้นที่ ตำบล โดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพเพื่อดำเนินการต่อไป
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode