กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กอ.รมน.ขอนแก่นมอบทุนการศึกษาบุตรทสปช.

วันที่ 14 ก.ค. 2554 )
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น
 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติหลังจากทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นได้พื้นแผนการฝึกอบรมชาวบ้านเพื่อร่วมกันเป็นไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อทำหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประชาชนรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม และร่วมกันพัฒนา รักษาความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเอง ทำหน้าที่เฝ้าระวังชุมชน การแจ้งข่าวเตือนภัย การข่าวภาคประชาชน การอบรมทำกัน 3 วัน 2 คืนใช้ศูนย์ฝึกอบรมของมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นที่ฝึกอบรม ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรุ่นแรกนี้จำนวน 155 คน
ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode