กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์จะสื่อสารอย่างไรเมื่อเข้าสู่อาเซียน

วันที่ 26 ธ.ค. 2557 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ผู้แทนภาค ๘ จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และสร้างความตระหนักรู้เข้าสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดย นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฯ มีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมกับ พันเอก นิคม อินทร์เพชร ผู้ดำเนินรายการสบายสบายสไตล์ลุงนอ FM ๙๙.๐๐ MHz และ นายสายัญ ศรีสมุทรนาค ผู้ดำเนินรายการเก็บมาฝากจากลุงจุกทาง HCBB และผู้จัดรายการวิทยุคอลัมน์นิสต์ นสพ.หลักเมืองราช ณ พรไพลินริเวอร์ไซด์ อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. เปิดเผยว่า ผอ.ศสช. และคณะได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง นักประชาสัมพันธ์จะ สื่อสารอย่างไรเมื่อเข้าสู่อาเซียน จะสื่อสารอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ทางคณะทีมงาน ได้นำเสนอในส่วนของสื่อมวลชนทั้ง ๑๖ จังหวัด ในเขตตะวันตกของประเทศไทย ให้สามารถนำเสนอข่าวสารในช่องทางที่สื่อมวลชนรับผิดชอบ เช่น หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ สื่อเคเบิลทีวี โซเชียลมีเดีย และแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆ นอกจากนั้นประเด็นที่สื่อมวลชนควรให้ความสำคัญและสามารถทำให้ประชาชนเกิด ความตื่นตัว สื่อมวลชนต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร เช่น อังกฤษ จีน พม่า กัมพูชา และภาษาที่ใช้ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องของกฎหมาย เรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของ ความมั่นคง เรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ และที่สำคัญเรื่องของการท่องเที่ยว จะทำให้ประชาชน ในอาเซียน สามารถเรียนรู้ ศึกษาประวัติโบราณสถานสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้เป็นอย่างดี

               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวเพิ่มเติม ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ จากสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode