กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ป.ป.ท.จัดสัมมนาการมีส่วนรวมภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 14 ก.ค. 2554 )
 
เช้าวันนี้ (13 ก.ค.54)เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ได้จัดการสัมมนาภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ 4 เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นกลไกภาครัฐ ในการขจัดปัญหาทุจริต และสนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องทั้ง หมด ในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การป้องกันปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ท.จึงได้จัดสัมมนาภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ 4 เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวต่อปัญหาการทุจริต สร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้ประชาชนเป็นกลไกเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเบาะแส การทุจริตในภาครัฐ ซึ่งผู้ที่เข้าสัมมนา ประกอบด้วย ภาคประชาชน อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และเครือข่ายประชาชนส่วนท้องถิ่น จาก จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม อำนาจเจริญ และจังหวัดนครพนม กว่า 300 คน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำความรู้ วิธีการในการติดตามป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในพื้นที่ต่อไป /////////////////////////////// สมเกียรติ สระกาศ ข่าว/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode