กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุม เรื่อง "การประชาสัมพันธ์ภาครัฐสู่ระดับจังหวัด"

วันที่ 24 ธ.ค. 2557 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

การประชุม เรื่อง "การประชาสัมพันธ์ภาครัฐสู่ระดับจังหวัด" โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการ ข้าราชการ สำนัก/กอง กรมประชาสัมพันธ์ เข้ารว่มเสวนาทางวิชาการ ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
                                                                                                                                                                   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
ธันวาคม ๒๕๕๗
ภาพ/ข่าว
ธนาวุฒิ,พุทธรัฐเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode